به گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران ، روز یکشنبه 6 اسفند 96 جلسه کارگروه خشکسالی در محل معاونت توسعه پیش بینی برگزار شد. در این جلسه که محوریت آن بررسی وضعیت ایستگاههای باران سنجی استان و استفاده از داده های آن جهت پایش خشکسالی استان بود، اعضای حاضر، استفاده از داده های رادار و کالیبراسیون آن با داده های بارندگی، روش AHP در تخمین تعداد ایستگاههای باران سنجی را مورد بحث قرار دادند.

در ادامه، گزارشی تحت عنوان تحلیل مکانی ایستگاههای هواشناسی استان مازندران جهت تعیین میانگین بارش منطقه ای توسط کارشناسان اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی آمل ارایه گردید. در نهایت جلسه با ارایه آمار ماهانه توسط کارشناس بخش آمار به پایان رسید.


برگزاری جلسه کارگروه خشکسالی در اداره کل هواشناسی مازندران

هشدارهای هواشناسی

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز745
دیروز11105
مجموع32781084