هواشناسی مازندران - برگزاری شورای اداری اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی قراخیلبه گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران ، روز سه شنبه 16 مرداد97، نشست  شورای اداری اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی قراخیل قائمشهر با حضور جعفرزاده مدیر شبکه پایش و معافی مسئول حراست برگزار شد.

در این نشست، جعفرزاده مدیر شبکه پایش ضمن قدردانی از تلاشهای شبانه روزی همکاران همدیدی و رییس اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی قراخیل قائمشهر، مختصری از وضعیت فعلی و انتظارات و وضعیت آینده هواشناسی مازندران را تشریح نمودند.

در ابتدای جلسه یعقوبی رییس اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی قراخیل قائمشهر ضمن ارائه عملکرد در ماههای گذشته برنامه های آتی آن اداره را عنوان نمودند.

در ادامه با مشارکت کارکنان ، مسائل و مشکلات بصورت پرسش و پاسخ مطرح گردید. همچنین راهکارهای مناسب به منظور عبور از موانع موجود و ایجاد ساختار و بستری مناسب بحث و گفتگو شد.


 برگزاری شورای اداری اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی قراخیل
 برگزاری شورای اداری اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی قراخیل

هشدارهای هواشناسی

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز3546
دیروز13761
مجموع31961490