آمار سایت

امروز210
دیروز1623
مجموع38082698

مدیر کل هواشناسی مازندران در گفتگو با اصحاب رسانه اظهار داشت: براساس گزارش ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور میزان بارش سال 1399 مازندران از اول فروردین تا 30 اسفند1399، حدود 624 میلی متر بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری که حدود 640 میلی متر بوده ،  2.5 درصد کاهش داشته است.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران، سید محمدرضا رضوی مدیر کل هواشناسی استان گفت: براساس گزارش ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور میزان بارش سال 1399 مازندران از اول فروردین تا 30 اسفند1399، حدود 624 میلی متر بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری که حدود 640 میلی متر بوده ،  2.5 درصد کاهش داشته است، و نسبت به مدت مشابه سال گذشته که حدود 763 میلی متر بوده ، 18 درصد کاهش داشته است طی این مدت بیشترین افزایش نسبت به دوره آماری مربوط به شهرستان رامسر با 115.5 درصد و بیشترین کاهش نسبت به دوره آماری مربوط به شهرستان بهشهر با 235.2 درصد کاهش اختصاص داشته است .

وی افزود: میزان بارش زراعی 1400-1399 مازندران از ابتدای مهرماه تا پایان اسفند1399 ، حدود 335 میلی متر بوده که که نسبت به مدت مشابه دوره آماری که حدود 400 میلی متر بوده ،  حدود 16 درصد کاهش داشته است، و نسبت به مدت مشابه سال گذشته که حدود 479 میلی متر بوده ، 30 درصد کاهش داشته است طی این مدت بیشترین افزایش نسبت به دوره آماری مربوط به شهرستان ساری با 22.2 درصد و بیشترین کاهش نسبت به دوره آماری مربوط به شهرستان نوشهر با 50 درصد کاهش اختصاص داشته است.

رضوی خاطرنشان کرد: میزان بارش زراعی فصل زمستان 99 مازندران ، حدود 129 میلی متر بوده که که نسبت به مدت مشابه دوره آماری که حدود 183 میلی متر بوده ،  حدود 29 درصد کاهش داشته است، و نسبت به مدت مشابه سال گذشته که حدود 191 میلی متر بوده ، 32 درصد کاهش داشته است طی این مدت بیشترین افزایش نسبت به دوره آماری مربوط به شهرستان محمودآباد با 66.6 درصد و بیشترین کاهش نسبت به دوره آماری مربوط به شهرستان نوشهر با 119 درصد کاهش اختصاص داشته است.

میانگین بارش اسفند ماه سال 99 استان مازندران: حدود 55 میلی متر بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری که حدود 58 میلی متر بوده حدود 5 درصد کاهش داشته است. و نسبت به مدت مشابه سال گذشته که حدود72 میلی متر بوده ، 24 درصد کاهش داشته است.

مدیر کل هواشناسی مازندران در خاتمه عنوان کرد: میانگین دمای هوای شش ماهه سال زراعی جاری استان مازندران منتهی به اسفند 99: 8.3 درجه سلسیوس بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری که 7.5 درجه سلسیوس بوده که 0.7 درجه سلسیوس­ افزایش داشته است.

میانگین دمای هوای فصل زمستان 99 استان مازندران: 5.6 درجه سلسیوس بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری که 4.1 درجه سلسیوس بوده که 1.5 درجه سلسیوس­ افزایش داشته است.


کاهش بارش در سال 99 نسبت به مدت مشابه دوره آماری در مازندران

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها