آمار سایت

امروز3292
دیروز4050
مجموع38186155

تحصیلات : لیسانس هواشناسی

سوابق اجرایی : ( سابقه کار : 29 سال )

1-      کارشناس هواشناسی همدیدی

2-      رییس اداره امور دیدبانی

3-      فرمانده پایگاه مقاومت ( سال 80 تا 90 )

4-      کمک بازرس و پاسخگویی به شکایات ( سال 85 تا 91 )

5-      مسئول امور ایثارگران  

تلفن : ( داخلی 16 ) 11- 3136010- 011

مستقیم : 33136018

E-Mail:a-jafarzadeh@irimo.ir


عبدالعلی جعفرزاده دیزآبادی:رئیس اداره شبکه پایش هواشناسی مازندران

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها