آمار سایت

امروز3228
دیروز4050
مجموع38186091

تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت دولتی        

سوابق اجرایی : ( سابقه کار : 28 سال )

1- رئیس دفتر اداره کل ارزیابی و پاسخگویی به شکایات مردمی سازمان هواشناسی کشور 

2-مدیر کل امور اداری سازمان هواشناسی کشور 

3-مدیر کل هواشناسی استان گیلان 

4-مدیر کل هواشناسی استان گلستان 

تلفن : 11-33136010-011

( مستقیم ) 33136012- 011

E-Mail:m_razavi_dinan@yahoo.com


سیدمحمدرضا رضوی مدیرکل هواشناسی مازندران

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها