آمار سایت

امروز2340
دیروز4050
مجموع38185203

میثم درزی :  

 رئیس اداره مهندسی تجهیزات هواشناسی                                                                                                                        

تحصیلات : فوق لیسانس برق و الکترونیک

سوابق اجرایی : ( سابقه کار : 8 سال )

1- کارشناس الکترونیک و ارتباطات هواشناسی

2-کارشناس مسئول اداره مهندسی تجهیزات هواشناسی

3- سرپرست اداره مهندسی تجهیزات هواشناسی

 تلفن مستقیم :   3136022-011 داخلي 32

E-Mail:m-darzi@irimo.ir


میثم درزی :رئیس اداره مهندسی تجهیزات هواشناسی

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها