آمار سایت

امروز2380
دیروز4050
مجموع38185243

تحصیلات : کارشناس ارشد آب و هواشناسی

سوابق اجرایی :

سابقه کار : 20 سال

1- کارشناسی همدیدی

2- کارشناس هواشناسی کشاورزی

3- مجری هواشناسی در صدا و سیمای مازندران

4- رئیس گروه توسعه هواشناسی کاربردی (تهک)

تلفن : 11-33136010-011 داخلی 20 و 41

( مستقیم: 33136019- 011)

E-Mail:m-shabanpour@irimo.ir


محمدرضا شعبانپور: رئیس گروه توسعه هواشناسی کاربردی (تهک)

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها