ملاقات عمومی با مدیر کل هواشناسی مازندران روزهای سه شنبه از ساعت ۸ لغایت ۱۲ می باشد لطفاً به منظور هماهنگی با شماره تلفن ۳۳۱۳۶۰۱۲- ۰۱۱ تماس حاصل نمائید.