مدیرکل هواشناسی مازندران گفت: میانگین بارش دی ماه سال ۱۴۰۱ استان مازندران حدود ۲۲ میلی­متر بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت که ۴۹ میلی­متر بوده، حدود ۵۵ درصد کاهش داشته است.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران، سیدمحمدرضا رضوی مدیرکل هواشناسی استان درباره وضعیت بارش‌ها در دی ماه ۱۴۰۱ اظهار داشت: براساس گزارش مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور، میانگین بارش دی ماه سال ۱۴۰۱ استان مازندران حدود ۲۲ میلی­متر بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت که ۴۹ میلی­متر بوده، حدود ۵۵ درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال قبل که حدود ۷۴ میلی­متر بوده،  ۷۰ درصد کاهش داشته است.

همچنین میانگین بارش چهار ماهه سال زراعی جاری استان مازندران منتهی به دی ۱۴۰۱ حدود ۱۵۸ میلی­متر بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت که ۲۷۱ میلی­متر بوده، حدود ۴۲ درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال قبل که حدود  ۲۷۶ میلی­متر بوده، حدود ۴۳ درصد کاهش داشته است.

مدیرکل هواشناسی مازندران بیان کرد: میانگین دمای هوای دی ماه سال۱۴۰۱ استان مازندران ۲.۴ درجه سلسیوس بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلند مدت که ۳.۶ درجه سلسیوس بوده، ۱.۲ درجه سلسیوس­ کاهش و نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۵.۱ درجه سلسیوس بوده، ۲.۷ درجه سلسیوس­ کاهش داشته است.

رضوی در ادامه افزود: میانگین دمای هوای چهار ماهه سال زراعی جاری استان مازندران منتهی به دی ۱۰.۰ درجه سلسیوس بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلند مدت که ۹.۲ درجه سلسیوس بوده، ۰.۸ درجه سلسیوس­افزایش و نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۹.۹ درجه سلسیوس بوده، ۰.۱درجه سلسیوس­ افزایش داشته است.

پیش بینی فصلی بارش و دمای هوای مازندران طی ماه‏های دی ۱۴۰۱ تا فروردین ماه۱۴۰۲

گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی مازندران، میانگین بارش از نیمه دوم دی تا نیمه بهمن نرمال در نیمه شرقی با گرایش به کمتر از آن، از نیمه بهمن تا  نیمه اسفند ماه در محدوده نرمال، نیمه اسفند تا نیمه فروردین ۱۴۰۲،  نیمه غربی استان بیش از نرمال و مناطق مرکزی و شرقی استان در محدوده نرمال پیش بینی کرد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران، محمدعلی ملکی رئیس گروه تحقیقات کاربردی هواشناسی استان در گفتگو با روابط عمومی گفت: براساس خروجی های مدل اقلیمی پژوهشکده اقلیم شناسی سازمان هواشناسی کشور، میانگین بارش از نیمه دوم دی تا نیمه بهمن نرمال در نیمه شرقی با گرایش به کمتر از آن، از نیمه بهمن تا  نیمه اسفند ماه در محدوده نرمال، نیمه اسفند تا نیمه فروردین ۱۴۰۲،  نیمه غربی استان بیش از نرمال و مناطق مرکزی و شرقی استان در محدوده نرمال پیش بینی می شود.

ملکی در خصوص وضعیت دما و بی هنجاری های ماهانه میانگین دمایی استان گفت: مطابق شکل۲، میانگین دما از نیمه دوم دی تا نیمه فروردین۱۴۰۲ گرایش به بیش از نرمال پیش بینی می شود.

وی در ادامه افزود: در ماه­های دی تا اسفند(ژانویه تا مارس۲۰۲۳)بخش­هایی از نیمکره شمالی شامل شرق اقیانوس اطلس، اروپا، آسیا و شمال­شرق اقیانوس آرام در گستره نابهنجاری مثبت ارتفاع ژئوپتانسیلی سطحhPa 500 قرار دارند. با این حال میانگین ارتفاع ژئوپتانسیلی در حوضه دریای سرخ تا جنوب خلیج فارس، اقیانوس اطلس شمالی و جنوب­غرب اروپا در شرایط نرمال قرار دارد

ملکی تصریح نمود: میانگین صحت پیش بینی فصلی بارش و دمای هوای کشور تا ۷۰ درصد بوده و در ماه­های گرم صحت پیش بینی کمتر از ماه­های سرد سال است. باید توجه شود خروجی مدل­ها برای مناطق ساحلی خزر از دقت کمتری برخوردار است.

رئیس گروه تحقیقات کاربردی هواشناسی مازندران در پایان گفت: با توجه به بارش و منابع آب در دسترس استان کماکان لازم است تمهیداتی برای مدیریت مصرف بهینه منابع آب و انرژی صورت گیرد.

کاهش ۳۸ درصدی بارش و افزایش دما در فصل پائیز ۱۴۰۱ نسبت به دوره آماری بلند مدت در مازندران
میانگین بارش آذر ماه سال ۱۴۰۱ استان مازندران:
حدود ۳۸ میلی متر بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت که ۷۰ میلی متر بوده، حدود ۴۶ درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال قبل که حدود ۳۷ میلی متر بوده، ۳ درصد افزایش داشته است.
مدیرکل هواشناسی مازندران گفت: میانگین بارش فصل پاییز و سه ماهه سال زراعی جاری استان مازندران منتهی به آذر ۱۴۰۱ حدود ۱۳۷ میلی متر بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت که ۲۲۲ میلی متر بوده، حدود ۳۸ درصد کاهش داشته است.
به گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران، سیدمحمدرضا رضوی مدیرکل هواشناسی استان درباره وضعیت بارش‌ها در فصل پاییز و سه ماهه اول سال زراعی (۱۴۰۲-۱۴۰۱) اظهار داشت: براساس گزارش مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور، میانگین بارش فصل پائیز و سه ماهه سال زراعی جاری استان مازندران منتهی به آذر ۱۴۰۱ حدود ۱۳۷ میلی متر بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت که ۲۲۲ میلی متر بوده، حدود ۳۸ درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال قبل که حدود ۲۰۵ میلی متر بوده، حدود ۳۳ درصد کاهش داشته است.
همچنین میانگین بارش آذر ماه سال ۱۴۰۱ استان مازندران حدود ۳۸ میلی متر بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت که ۷۰ میلی متر بوده، حدود ۴۶ درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال قبل که حدود ۳۷ میلی متر بوده، ۳ درصد افزایش داشته است.
مدیرکل هواشناسی مازندران بیان کرد: میانگین دمای هوای فصل پائیز و سه ماهه سال زراعی جاری استان مازندران منتهی به آذر۱۴۰۱ حدود ۱۲.۳ درجه سلسیوس بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلند مدت که ۱۱.۰ درجه سلسیوس بوده، ۱.۳ درجه سلسیوس افزایش و نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۱۱.۵ درجه سلسیوس بوده، ۰.۸ درجه سلسیوس افزایش داشته است.
رضوی در ادامه افزود: میانگین دمای هوای آذر ماه سال۱۴۰۱ استان مازندران حدود ۷.۰ درجه سلسیوس بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلند مدت که ۵.۶ درجه سلسیوس بوده، ۱.۴ درجه سلسیوس افزایش و نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۸.۹ درجه سلسیوس بوده، ۱.۹ درجه سلسیوس کاهش داشته است.

دوره آموزشی یک روزه”اندازگیری و گزارش باد در ایستگاههای هواشناسی” در مرکز آموزش هواشناسی مازندران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان مازندران، دوره آموزشی با عنوان ” اندازه گیری و گزارش باد در ایستگاههای هواشناسی “، روز دوشنبه ۵ آذر ۱۴۰۱ برای کارشناسان هواشناسی همدیدی و کارشناسان راهبری و نظارت شبکه ایستگاههای هواشناسی با حضور ۳۱ نفر از استانهای مازندران، گلستان، گیلان و سمنان به مدت ۶ساعت در مرکز آموزش اداره کل هواشناسی مازندران برگزار شد.
شرکت‌کنندگان در این دوره با سرفصل‌های: تعریف باد و عوامل به وجود آورنده آن، واحدهای اندازه گیری سرعت باد، تعیین سمت باد با تجهییزات و بدون تجهییزات، نحوه گزارش باد در سینوپ، نحوه گزارش سمت و سرعت باد در متار و اسپسی، تعریف باد جستی، تندوزه، باد متغیر و شرایط گزارش آن در متار و اسپسی، ارتباط باد با ابرها آشنا شدند.

 

در نشست کمیته پژوهش و فناوری از پژوهشگران هواشناسی مازندران تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران، به مناسبت هفته پژوهش در روز سه شنبه ۵ دی ماه ۱۴۰۱، در نشست کمیته پژوهش و فناوری و با حضور چند از تن از کارکنان هواشناسی و اعضاء مدعو از اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه نوشیروانی بابل و موسسه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران از پژوهشگران هواشناسی مازندران تقدیر شد.

در این نشست، محمدرضا رضوی مدیرکل هواشناسی استان مازندران با اشاره به اهمیت تحقیق در عرصه‌های مختلف و اینکه یکی از عوامل اساسی پیشرفت در کشورهای توسعه یافته، توجه خاص به امر پژوهش است، ضمن گرامی داشت هفته پژوهش و فناوری  از تلاش و کوشش همکاران خود در زمینه پژوهش تشکر و قدردانی کرد.

در پایان نشست از آقایان محمد علی ملکی رئیس گروه توسعه هواشناسی کاربردی و رحیم یوسفی زاده کارشناس اقلیم شناسی و خانم دکتر آزیتا امیری کارشناس هواشناسی با اهدا لوح تقدیر به عمل آمد.

نشست کمیته پژوهش و فن آوری با حضور پژوهشگران هواشناسی و چند نفر از اعضاء هئیت علمی دانشگاه های مازندران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران، نشست کمیته پژوهش و فن آوری با حضور مدیر کل و پژوهشگران هواشناسی و چند نفر از اعضاء هئیت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و موسسه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران برگزار شد و در خصوص پژوهش و نوآوری در سال۱۴۰۲ بحث و بررسی شد.

در این نشست ابتدا محمدرضا رضوی مدیر کل هواشناسی استان در مورد اهمیت پژوهش و نوآوری گفت: نوع و سطح فعالیت‌های پژوهشی یکی از شاخص‌های اصلی توسعه و پیشرفت محسوب می‌شود. موفقیت در تمام فعالیت‌های مربوط به توسعه صنایع، کشاورزی، خدمات و… به گونه‌ای به گسترش فعالیت‌های پژوهشی بستگی دارد. اصولا هر نوع پیشرفت و توسعه ارتباط مستقیمی با تحقیقات علمی دارد و رشد و توسعه کشورهای پیشرفته، در نتیجه سرمایه‌گذاری در بخش پژوهش است.

در ادامه این نشست طرح پژوهشی با عنوان” شناسایی نقاط آلاینده اقلیم استان مازندران و مدل سازی تاثیرات زمانی- مکانی آلودگی ها با استفاده از شبکه عصبی و ارائه راهکارها” توسط مجری طرح ” دکتر مهدی نادی” از اعضاء هئیت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی مازندران ارائه شد و نظرات و پیشنهادات تکمیلی برای نتایج خروجی بهترآن ارائه شد.

 

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری نوشهر از اداره هواشناسی فرودگاهی این شهرستان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی مازندران، سه شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۱، مهران مقصودی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان نوشهر طی بازدید از اداره هواشناسی فرودگاهی این شهرستان با رئیس این اداره دیدار کرد و در جریان عملکرد، مسائل و مشکلات هواشناسی قرار گرفت.

مقصودی از ساختمان اداری، ادوات و تجهیزات ایستگاه، بازدید نموده و طی نشستی با گلپور رئیس اداره هواشناسی پیرامون مسائل و مشکلات این مجموعه و همچنین عدم تخصیص اعتبارات از محل تملک دارایی های سال ۱۴۰۱ بحث و گفتگو شد.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری مازندران از اداره کل هواشناسی استان بازدید نمود.
به گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران، دکتر حمید بخشی مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری مازندران ضمن دیدار با محمدرضا رضوی مدیرکل هواشناسی از بخشهای مختلف هواشناسی ساری بازدید نمود.
رضوی در این دیدار در مورد اهمیت وظایف هواشناسی به عنوان یک دستگاه خدمت رسان تخصصی و چگونگی ارایه خدمت کاربردی به کاربران مختلف مطالبی را بیان نمود.
بخشی گفت: تحلیل دقیق و درست از فرصت‌ها و تهدیدهای یک منطقه، بدون آمار و اطلاعات هواشناسی، کامل نخواهد بود.
مدیرکل پدافند غیرعامل استان مازندران خاطرنشان کرد: اقدامات پدافند غیر عامل در هواشناسی می تواند نقش اساسی در کاهش آسیب پذیری و ارتقاء پایداری در برابر تهدیدات و کاهش خسارات ناشی از مخاطرات ایفا کند.
بازدید از مرکز پیش بینی، اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات ( IT ) و دفتر پدافند غیر عامل و مدیریت بحران هواشناسی مازندران از برنامه های مدیرکل پدافند غیر عامل استان بود.

مدیرکل هواشناسی مازندران گفت: میانگین بارش آبان ماه سال ۱۴۰۱ استان مازندران، حدود ۵۱ میلی­متر بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت که ۸۲ میلی­متر بوده، حدود ۳۸ درصد کاهش داشته است.

به گزارش روابط  عمومی هواشناسی مازندران، مدیرکل هواشناسی استان در گفتگو با اصحاب رسانه اظهار داشت: میانگین بارش آبان سال ۱۴۰۱ استان مازندران (براساس گزارش ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور)، حدود ۵۱ میلی­متر بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت که ۸۲ میلی­متر بوده، حدود ۳۸ درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال قبل که حدود ۱۲۲ میلی­متر بوده،  ۵۸ درصد کاهش داشته است.

محمدرضا رضوی در ادامه افزود: میانگین بارش دو ماهه سال زراعی جاری استان مازندران منتهی به آبان ۱۴۰۱، حدود ۹۹ میلی­متر بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت که ۱۵۲ میلی­متر بوده، حدود ۳۵ درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال قبل که حدود ۱۶۷ میلی­متر بوده،  حدود ۴۱ درصد کاهش داشته است.

مدیرکل هواشناسی مازندران در ادامه بیان کرد: میانگین دمای هوای آبان ماه سال۱۴۰۱ استان مازندران، ۱۰.۹ درجه سلسیوس بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلند مدت که ۱۰.۷ درجه سلسیوس بوده، ۰.۲ درجه سلسیوس­افزایش و نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۹.۵ درجه سلسیوس بوده، ۱.۴ درجه سلسیوس­ افزایش داشته است.

همچنین میانگین دمای هوای دو ماهه سال زراعی جاری استان مازندران منتهی به آبان۱۴۰۱، ۱۴.۷ درجه سلسیوس بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلند مدت که ۱۳.۷ درجه سلسیوس بوده، ۱.۰ درجه سلسیوس­افزایش و نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۱۲.۷ درجه سلسیوس بوده، ۲.۰ درجه سلسیوس­ افزایش داشته است.

از متصدیان ایستگاه های اقلیم شناسی و بارانسنجی هواشناسی استان مازندران تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران، در نشستی با حضور معاون، رئیس اداره شبکه ایستگاهها و روسای ادارات ستادی و تابعه و تشکیل جلسه هم اندیشی در هر شهرستان از متصدیان ایستگاههای اقلیم شناسی و بارانسنجی با اهدا بسته های حمایتی تقدیر شد.

در این نشست های شهرستانی، معاون فنی و شبکه ایستگاهها از حضور و زحمات متصدیان ایستگاه های اقلیم شناسی و بارانسنجی به عنوان مقدمین خط تولید داده تقدیر و تشکر کرده و خواستار ادامه همکاری بیشتر و دقت در ارسال آمار تاکید نمود.

محسن منتظری ریس اداره شبکه دیدبانی  در ادامه گفت: اهمیت کار شما موقعی مشخص می گردد، که منتج به محصولات قابل اعتماد و اعتنا شده و بتواند در بخش های مختلف برنامه ریزی های استان و کشور مورد استفاده قرار گیرد.
ایشان در پایان خواستار ارتباط تنگاتنگ متصدیان با روسای ادارات شهرستانی و استفاده از پیام رسان های در دسترس جهت انتقال سریعتر داده ها شد