رضوی گفت: میانگین بارش سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ استان مازندران ۴۷۴ میلی متر بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلند مدت که ۶۶۴ میلی متر بوده حدود ۲۹ درصد کاهش داشته است.
به گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران، سید محمدرضا رضوی مدیر کل هواشناسی مازندران در گفت‌وگو با خبرگزاری ها و اصحاب رسانه درباره وضعیت بارش‌ها در دوازده ماهه سال زراعی جاری (از اول مهر ۱۴۰۱ تا پایان شهریور ۱۴۰۲) اظهار داشت: براساس گزارش مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور، میانگین بارش سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ استان مازندران ۴۷۴ میلی متر بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلند مدت که ۶۶۴ میلی متر بوده حدود ۲۹ درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال زراعی گذشته که ۵۳۰ میلی متر بوده حدود ۱۰ درصد کاهش داشته است.

رضوی افزود: میانگین دمای هوای سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ استان مازندران منتهی به شهریور سال جاری ۱۲.۱ درجه سلسیوس بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت که ۱۱.۴ درجه سلسیوس بوده حدود ۰.۷ درجه سلسیوس­ افزایش و نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۱۲.۰ درجه سلسیوس بوده، ۰.۱ درجه سلسیوس­ افزایش داشته است.

مدیرکل هواشناسی مازندران بیان کرد: میانگین بارش فصل تابستان سال ۱۴۰۲ استان ۷۶ میلی متر بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت که ۱۳۰ میلی متر بوده، حدود ۴۱ درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۶۱ میلی متر بوده، حدود ۲۴ درصد افزایش داشته است.

رضوی در ادامه افزود: میانگین دمای فصل تابستان۱۴۰۲ استان ۲۱.۶ درجه سلسیوس بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلند مدت که ۲۱.۰ درجه سلسیوس بوده، ۰.۶ درجه سلسیوس­افزایش و نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۲۲.۴ درجه سلسیوس بوده، ۰.۸ درجه سلسیوس­ کاهش داشته است.

مدیر کل هواشناسی مازندران به کاهش بارندگی در ماه شهریور اشاره داشت و گفت: در تابستان کاهش بارندگی رو داشتیم، میانگین بارش شهریورماه سال ۱۴۰۲ استان ۲۴ میلی متر بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت که ۶۰ میلی متر بوده، حدود ۶۰ درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۲۶ میلی متر بوده، حدود ۸ درصد افزایش داشته است.

وی در ادامه افزود: میانگین دمای هوای شهریور۱۴۰۲ استان ۱۸.۸ درجه سلسیوس بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلند مدت که ۱۹.۲درجه سلسیوس بوده، ۰.۳ درجه سلسیوس­کاهش و نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۲۱.۵ درجه سلسیوس بوده، ۲.۷ درجه سلسیوس­ کاهش داشته است.